,, FUNDACJA PRO BONO NIE JESTEŚ SAM ''

 

KRS: 0000417085

KONTO PKO BP: 82 1020 1185 0000 4802 0191 3573

 

 

 

FUNDACJA PRO BONO NIE JESTEŚ SAM '' została powołana Aktem Notarialnym dnia 17 lutego 2012 roku. Repertorium A. Nr 234/2012. Fundacja jest zarejestrowana 05.04.2012 r. w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod Nr: KRS 0000417085.

 

 

CELE STATUTOWE FUNDACJI.

 

CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRON ZDROWIA POLEGAJĄCA NA RATOWANIU ŻYCIA CHORYCH OSÓB, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI, WSPIERANIE OSÓB CHORYCH, UBOGICH ORAZ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ: ZARÓWNO POPRZEZ POMOC MATERIALNĄ, DORAŻNĄ I OPIEKĘ.

1. PROWADZIENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ŻYCIOWEJ .

2. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ.

3. POMOC PRAWNA I SPOŁECZNA DLA OBYWATELI INNYCH KRAJÓW, PRZEBYWAJĄCYCH W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

4. BUDOWA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I DIAGNOSTYKI.

Nowości

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY DO PISANIA PORAD MEDYCZNYCH

2012-11-05 21:33
  Fundacja poszukuje osoby do pisania artykułów o tematyce medycznej które będą ukazywać się na stronie naszej Fundacji. Interesowały by nas artykuły i porody medyczne na tematy: jak rozpoznać zawał serca, udar, objawy stresu, depresji. Postępowanie w stanach zagrożenia życia, technika...

DOŁĄCZ DO NAS

2012-05-13 18:54
  DOŁĄCZ DO NAS. Fundacja poszukuje wolontariuszy, osoby i instytucje do wspierania Fundacji i pomoc w realizacji celów Fundacji.     E:mail: fundacjaprobono@gmail.com

 

JESTEŚMY NA FACEBOOK 

http://www.facebook.com/FundacjaProBonoNieJestesSam   

Polub nas

Nowości

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY DO PISANIA PORAD MEDYCZNYCH

2012-11-05 21:33
  Fundacja poszukuje osoby do pisania artykułów o tematyce medycznej które będą ukazywać się na stronie naszej Fundacji. Interesowały by nas artykuły i porody medyczne na tematy: jak rozpoznać zawał serca, udar, objawy stresu, depresji. Postępowanie w stanach zagrożenia życia, technika...

DOŁĄCZ DO NAS

2012-05-13 18:54
  DOŁĄCZ DO NAS. Fundacja poszukuje wolontariuszy, osoby i instytucje do wspierania Fundacji i pomoc w realizacji celów Fundacji.     E:mail: fundacjaprobono@gmail.com